Fitjar Idrettslag

Friidrett

Friidrett

 

Friidrettstreninga foregår innandørs i idrettshallen i vinterhalvåret, medan ein har treninga på Fitjar idrettspark sommarhalvåret.

Er du med på friidrett får du allsidig trening, me kan nemne spenst, hurtighet, kondisjon, koordinasjon, ja det er nesten ubegrensa kva du kan trena gjennom friidrett.

Friidrettsgruppa til laget har aktive i alle aldre, frå dei minste rekruttane frå fyrste klasse år, til spanande talent i ungdomsalderen, og aktive seniorar/veteranar i høg alder. Og det fine er at ein kan trene ilag.

Gjennom både sommar- og vintersesong så kan ein delta på ulike stevne, kan nemnast maileikane i Haugesund som eit av årets høgdepunkt. Samstundes har ein lokale klubbstevne med jamne mellomrom der du får målt deg mot dei andre i same alder, og ikkje minst kunne slå dine eigne rekordar.

  • Vår mest aktive kommunikasjonsplatform er Facebook, følg oss her: Fitjar Friidrett 
  • Kontakt/spørsmål: sjå under fana "kontaktinfo"

 

Med venleg helsing
Sonja Pedersen

Leiar i Fitjar Friidrett


 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift